Výukové programy

Multikulturní výchova se stala významným tématem v současném vzdělávání a je zařazena jako průřezové téma v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. Diecézní charita Brno, už čtvrtý rok nabízí brněnským základním školám výukové programy s multikulturní tematikou. A takhle to při nich vypadá.