Volné termíny multikulturních výukových programů

Volné termíny multikulturních výukových programů

Nabízíme poslední volné termíny v oblíbených výukových programech pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Letos nabízíme tato témata: předsudky, rasismus, extremismus, neonacismus a antisemitismus. Pro více informací a rezervaci termínů, se obraťte na Mgr. Kláru Dobiášovou.  

Diecézní charita Brno rozšířila multikulturní výukové programy o nová témata.

V novém školním roce 2011/2012 nabízíme pět témat zpracovaných do dvouhodinových interaktivních bloků, které kladou důraz na prožitek a spolupráci ve třídě. Všechny aktivity obsažené v programu působí preventivně proti xenofobii a rasismu a podporují tolerantní postoje a respekt k jinakosti.

Výukové programy Vám mohou pomoci naplnit průřezové téma Multikulturní výchova.

Vybírat můžete z těchto témat:

PŘEDSUDKY

RASISMUS

EXTREMISMUS

NEONACISMUS

ANTISEMITISMUS

Během výukového programu žáci a studenti pracují převážně v malých skupinkách, dozví se základní informace o tématu, dostanou prostor k vyjádření vlastních názorů a k diskuzi. Všechny aktivity povzbuzují vlastní kritický úsudek. Programy jsou oživeny audio a videoukázkami.

Programy jsou zdarma, proto neváhejte a objednejte svoji třídu na některý z nich!

Programy jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Kapacita jednoho výukového programu je 30 žáků/studentů.

Programy probíhají v budově Diecézní charity Brno na tř. Kpt. Jaroše 9 (zast. MHD Moravské náměstí, nebo 28. října).

Doba trvání jednoho programu je 2 x 45 minut. Program jsme schopni zrealizovat dle požadavku školy kdykoli mezi devátou a třináctou hodinou.

Volné termíny, které můžete objednávat:

 18.11., 24.11., 30.11., 7.12., 13.12.

(Individuálně se s námi můžete domluvit i na jiných termínech.)

Programy objednávejte nejlépe emailem:

Mgr. Klára Dobiášová

klara.dobiasova@charita.cz

tel: 736 529 359

„Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011“.

Související galerie