Týdenní stacionář


  • Tel.: 494 534 431
 
Vedoucí služby: Mgr. Pavlína Prostředníková - vedoucí TS, vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Fakultativní služby:

přeprava uživatele z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět a dle požadavků uživatele - 6 Kč / 1 kilometr

Cílová skupina: senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Cíle: kontakt s vrstevníky, rozšiřování sociálních návyků, udržování soběstačnosti v co největší míře

Úhrada - poskytnutí ubytování (+ úklid a praní) - 170 Kč za započatý den. Uživatel zaplatí úhradu za poskytnutí ubytování podle počtu dní (v době nepřítomnosti uživatele je účtována režie ve výši 20%), za odebranou stravu podle ceníku stravného a za základní činnosti (péči) 75% přiznaného příspěvku (v době nepřítomnosti uživatele není účtován).


Organizace:


Seznam lidí:

PharmDr. Ilona Mikušová - ředitel, statutární zástupce FCH RK Bc. Jiří Janeček - statutární zástupce Zuzana Adamcová, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Pavlína Prostředníková - vedoucí TS, vrchní sestra Martin Malý - řidič