Středisko sociální rehabilitace PlzeňCílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Diana Ciglerová - sociální pracovnice Iveta Lukešová - vedoucí Jana Hulcová - pracovní terapeutka Miroslav Adamovský - pracovní terapeut