Středisko rozvojové spolupráceCílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Pablo Chacón Gil - vedoucí projektu Mgr. Jaroslava Medunová - pracovník humanitární a rozvojové pomoci