Startér


  • Tel.: 778 062 215
 
Vedoucí služby: Bc. Markéta Chýlková - vedoucí sociálně aktivizační služby Startér

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou na Českolipsku, Novoborsku a Cvikovsku poskytovány osobám, které pečují o alespoň jedno nezaopatřené dítě do věku 18 let. Tyto rodiny se nachází v nepříznivé životní situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.


Organizace:


Seznam lidí:

Oldřiška Volšická - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor Nina Šmýdová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa Kateřina Fabiánová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa Bc. Markéta Chýlková - vedoucí sociálně aktivizační služby Startér Ivana Kryndlerová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa Jana Dobrovolná - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor Vendulka Erbenová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa Jana Hackelová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor