Sociální šatník


  • Tel.: 465 621 281
 

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE

Sociální šatník


Organizace: