Sociální rehabilitace


  • Tel.: 731 639 672
 
Vedoucí služby: Veronika Kuklová, DiS. - vedoucí SAS

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Sociální rehabilitace


Organizace:


Seznam lidí:

Veronika Kuklová, DiS. - vedoucí SAS