Sociálně terapeutické dílny Miriam


  • Tel.: 734 780 387
 
Vedoucí služby: Mgr. Miroslava Kopecká - vedoucí STD

Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Sociálně terapeutické dílny Miriam


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Miroslava Kopecká - vedoucí STD