Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Agapé II.Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
 
 

Poslání:

Posláním Agapé II. je poskytovat sociálně aktivizační službu rodině očekávající dítě a rodině s nezaopatřenými dětmi a posílit jejich dovednost žít způsobem, který je běžný ve společnosti a pomoci jim vystoupit z tíživé sociální situace. Sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny, případně ambulantně v kanceláři SASRD formou rozhovorů, nácviků praktických a sociálních dovedností a doprovázení na úřady a instituce.

Hlavní cíl služby:

Hlavním cílem je, po společně sjednanou dobu, provázet rodinu na cestě ze sociálně nepříznivé situace. Aby se cílová skupina orientovala v oblasti, ve které cítila nedostatky, např. orientovala se na trhu práce, byla dostatečně finančně stabilizována, nehrozila by jí ztráta bydlení či odejmutí dětí, nedocházelo by k sociálně patologickým jevům a v domácnosti by panovaly funkční rodinné vztahy. Aby rodiče zvládali péči o děti a jejich vzdělávání a psychosociální vývoj. Aby rodina zvládala péči o zdraví všech členů rodiny i v případě zdravotních komplikací.

Cílová skupina:

  • Pečující osoby s nezaopatřenými dětmi (do věku 26 let)
  • Rodiče, očekávající potomka
  • Těhotné ženy od 18 let

Otevírací doba:

Ambulantní forma

Úterý: 7:30 - 12:30

Čtvrtek: 7:30 - 12:30

Pátek: 7:30 - 12:30, 13:00 - 14:30

Terénní forma

Pondělí: 7:30 - 12:30, 13:00 - 16:00

Úterý: 13:00 - 16:00

Středa: 7:30 - 12:30, 13:00 - 16:00

Čtvrtek: 13:00 - 16:00

Pátek: 9:00 - 11:00

Služba je poskytována bezplatně. 

Sponzoři sociální služby:

MPSV

mpsv_logo

Krajský úřad Ústeckého kraje

logo UL

Město Krupka

logo Krupka

Město Teplice

logo Teplice

 

 

 


Organizace:


Seznam lidí:

Roman Popr - správce domu Diana Haltmarová - pracovník v sociálních službách Tereza Zedníčková - pracovník v sociálních službách Ivana Krejčová - pracovník v sociálních službách