SASanka - Nová Paka


  • Tel.: 734 690 785, 730 185 138
 
Vedoucí služby: Mgr. Jana Mrázková - vedoucí Centra SASanka

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Podrobné informace zde

Centrum SASanka
Legií 268, Nová Paka

Kontaktní pracoviště:
Legií 268, Nová Paka

PONDĚLÍ     9:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
STŘEDA        9:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Konzultace v jiné dny nebo časy v ambulanci vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi

Práce v terénu:
PONDĚLÍ - PÁTEK vždy po předchozí domluvě


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Mrázková - vedoucí Centra SASanka Mgr. Kamila Langhammerová - sociální pracovnice Mgr. Hana Mücková - sociální pracovnice Stanislava Fišerová, DiS - pracovnice v sociálních službách Bc. Magda Horníková - terapeutka Mgr. Eliška Helikarová - terapeutka