SAS Pro rodinu - mikroregion Litovelsko


  • Tel.: 776 817 757
 
Vedoucí služby: Bc. Libor Kobylka - vedoucí služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Libor Kobylka - vedoucí služby Bc. Kateřina Kargerová - sociální pracovník