Rodinné centrum Mozaika Letohrad


  • Tel.: 731 402 336
 
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Adamcová - vedoucí RC Mozaika

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt Fakultativní služby: NE

Rodinné centrum Mozaika Letohrad


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lucie Adamcová - vedoucí RC Mozaika