Půjčovna kompenzačních pomůcek


  • Tel.: 731 625 768
 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby:

 

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Marcela Kutláková, DiS. - sociální pracovník