Pečovatelská služba


  • Tel.: 731 598 977
 
Vedoucí služby: Mgr. Marie Velíšková - vedoucí služby, sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Služba je určena pro všechny osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a zároveň pro osoby starší 18 let.

Posláním pečovatelské služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní postižení. Důraz je kladen na zachování soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými blízkými i společností, a na možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého života.

Pracovní doba pečovatelské služby je každý den od 7:00 do 22:00 hod., včetně víkendů a státem uznaných svátků.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Kateřina Sazmová - personalista Mgr. Marie Velíšková - vedoucí služby, sociální pracovnice Bc. Martina Zachatová, DiS. - sociální pracovnice Lenka Bernátová - pečovatelka Kristýna Kováčová - pečovatelka Lucie Malíková - pečovatelka Miroslava Štoflová, DiS. - pečovatelka Petra Moravcová - pečovatelka Daniela Ivanova Ivanova - pečovatelka Kateřina Jirásková - pečovatelka Božena Lovásová - pečovatelka Marie Žáková - pečovatelka Gabriela Pekařová - pečovatelka Alena Svobodová - pečovatelka Hana Petráková, DiS. - pečovatelka