Občanská poradna a poradna pro dlužníky


  • Tel.: 777 729 521, 777 729 522
 
Vedoucí služby: Mgr. Martina Krejčířová - vedoucí/sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Poskytované služby:

  • Sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení. Co si připravit k návrhu na oddlužení.pdf
  • Pomoc s řešením dluhů a exekucí.
  • Sepisování žádostí, např. o splátkový kalendář.
  • Sepisování podání k soudu, např. odpor proti platebnímu rozkazu, žaloba o výživné, návrh na rozvod manželství, návrh na zastavení exekuce, dohoda o vypořádání společného jmění manželů.
  • Pomáháme se zprostředkováním kontaktů a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy a dalšími úřady nebo institucemi.

Řídíme se zásadami nezávislosti, nestrannosti, diskrétnosti, respektování.

Služby Občanské poradny a poradny pro dlužníky jsou bezplatné.

Základní prohlášení Občanské poradny a poradny pro dlužníky.pdf.

Poradnu naleznete na adrese: Nám. T.G. Masaryka 555/16, 3. patro, 750 02 Přerov.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Martina Krejčířová - vedoucí/sociální pracovník Mgr. Eva Tkadlecová - sociální pracovník