Nízkoprahové denní centrum UzelCílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

 


Organizace:


Seznam lidí:

David Geisler - vedoucí služby, pracovník v sociálních službách Matěj Hendrych - pracovník v sociálních službách Jana Kopková - pracovník v sociálních službách