Nízkoprahové denní centrum Schod


  • Tel.: 739 500 404
 
Vedoucí služby: Mgr. Marie Hýžová, DiS. - vedoucí služby - sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Marie Hýžová, DiS. - vedoucí služby - sociální pracovník Mgr. Klára Lišková - sociální pracovník Jana Pírková - pracovník v sociálních službách