Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší


  • Tel.: 605 143 565
 
Vedoucí služby: Mgr. Martina Šedová - vedoucí NDC

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší nabízí lidem bez domova možnost hygieny, oblečení a pomoci s obstaráním osobních záležitostí.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Martina Šedová - vedoucí NDC Anna Purkertová - administrativní pracovník