Nízkoprahové denní centrum HodonínCílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby:

potravinový servis, hygiena, praní, žehlení

 


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Zuzana Hallová - sociální pracovník