Nízkoprahové denní centrum ChebCílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník Bc. Petra Břicháčková, DiS. - Sociální pracovník Gabriela Honomichlová, DiS. - sociální pracovnice Jarmila Hynková - pracovník sociálních služeb Jaroslav Komárek - pracovník sociálních služeb Vladimír Bureš - pracovník sociálních služeb