Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života


  • Tel.: 599 508 505, 733 676 641, 732 178 501
 
Vedoucí služby: Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí

Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poskytnutí stravy, duchovní asistence, péče o umírající a jejich rodiny, služba doprovázení, poskytnutí lůžka, bohoslužby, psychologické poradenství Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Marie Šimpachová - pracovník sociálních služeb Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí