Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby


  • Tel.: 599 508 505, 733 676 641, 732 178 501
 
Vedoucí služby: Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí Hospice sv. Lukáše

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Marie Šimpachová - sociální pracovník Silvie Bartuselská, DiS. - sociální pracovník Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí Hospice sv. Lukáše