Dům pokojného stáří sv. Kryštofa


  • Tel.: 730 804 220
 
Vedoucí služby: Ladislav Bien - vedoucí DPS

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa


Organizace:


Seznam lidí:

Ladislav Bien - vedoucí DPS