Domov sv. Vavřince MeclovCílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí Marie Machková, DiS. - sociální pracovník Jaroslava Holubová - pracovník sociálních služeb Monika Kocúrková - pracovník sociálních služeb Matěj Havlíček, DiS. - sociální pracovník