Domácí zdravotní péče Ústí nad Orlicí+Česká Třebová


  • Tel.: 731 402 340
 
Vedoucí služby: Renata Prokopcová, MBA. - vrchní sestra, Andrea Krejčířová - vedoucí sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péče Ústí nad Orlicí+Česká Třebová


Organizace:


Seznam lidí:

Renata Prokopcová, MBA. - vrchní sestra Andrea Krejčířová - vedoucí sestra