Domácí zdravotní péče - středisko Uničov


  • Tel.: 733 755 927
 
Vedoucí služby: Mgr. Dana Vyhlídalová - vrchní sestra střediska Uničov

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Cílem projektu je umožnit lidem žít ve vlastním přirozeném prostředí a zajistit jim v dostatečné míře sociální, biologické a psychologické potřeby.Posláním ošetřovatelské služby je poskytovat odborné terénní zdravotní služby lidem v jejich přirozeném domácím prostředí. Služby jsou indikovány ošetřujícím lékařem a hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Vyhlídalová - vrchní sestra střediska Uničov Gabriela Urbánková - všeobecná sestra Pavlína Hrdličková - všeobecná sestra Bohumila Pechová - všeobecná sestra Lenka Pavlátová - všeobecná sestra - DPP