Chráněná dílna Palonín, pracoviště Palonín


  • Tel.: 583 445 901
 
Vedoucí služby: Eva Vařeková - vedoucí, Mgr. Marcela Klimková - Manažer odbytu a zakázek

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Eva Vařeková - vedoucí Mgr. Marcela Klimková - Manažer odbytu a zakázek