Charitní středisko Michala Magone - krizová pomocCílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Alena Milo - pracovník sociálních služeb Jiří Hořínek - vedoucí