Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory


  • Tel.: 599 527 590, 731 131 951, 737 610 758
 
Vedoucí služby: Bc. Veronika Curylová - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Veronika Curylová - vedoucí Danuše Hanáková - pracovník sociálních služeb