Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Tereza Hořínková - sociální pracovník Bc. Veronika Curylová - vedoucí střediska Danuše Hanáková - pracovník sociálních služeb