Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 581 299 846
 
Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Mikulášková - vedoucí/sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Poskytujeme pomoc a podporu seniorům a lidem se sníženou soběstačností při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je přizpůsobována individuálním potřebám uživatelů s důrazem na podporu samostatnosti a zachování důstojného způsobu života.

Naší zásadou je kvalitně poskytovaná služba s lidským přístupen k individuálním potřebám uživatele v duchu etických a křesťanských hodnot.

CHPS je poskytována v domácnosti uživatele každý den od 6:30 do 19:30 hod. na území přerovského regionu mimo oblast Kojetínska. Dovoz obědů se uskutečňuje ve všední v závislosti na chodu provozovny poskytující stravu, zpravidla v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 hod.


Poskytované činnosti:
- Základní sociální poradenství
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Úkony osobní hygieny
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Službu hradí uživatel dle Sazebníku od 1.7.2022.PDF. Cena je částečnou úhradou skutečných nákladů.

Žádost o poskytování Charitní pečovatelské služby naleznete ZDE.

Veřejný závazek.pdf.

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Zuzana Mikulášková - vedoucí/sociální pracovník Eva Olšinová - sociální pracovnice Mgr. Kateřina Neugebauerová - sociální pracovnice