Charitní pečovatelská služba ŽdániceCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Veronika Rolencová - vedoucí služby, sociální pracovník Hana Červíčková - pracovník v sociálních službách Monika Fialová - pracovník v sociálních službách, zástupkyně vedoucí Blanka Holátková - pracovník v sociálních službách Veronika Kapustová - pracovník v sociálních službách Lenka Selucká - pracovník v sociálních službách Hana Horáková - pracovník v sociálních službách Martina Zbranková - pracovník v sociálních službách