Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí


  • Tel.: 731 402 341
 
Vedoucí služby: Mgr. Jiřina Matějíčková - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí


Organizace:


Seznam lidí: