Charitní pečovatelská služba - středisko Uničov


  • Tel.: 605 897 998
 
Vedoucí služby: Bc. Petra Kejvalová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Přeprava uživatele autem pečovateslké služby.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Petra Kejvalová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník Jana Němcová - pracovník v sociálních službách Veronika Czeferová - pracovník v sociálních službách Petra Zapletalová - pracovník v sociálních službách Pavlína Weigelová - pracovník v sociálních službách Pavlína Ryšavá - pracovník v sociálních službách