Charitní pečovatelská služba - středisko Litovel


  • Tel.: 736 750 221
 
Vedoucí služby: Zita Stinglová - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Přeprava uživatele autem pečovatelské služby.


Organizace:


Seznam lidí:

Zita Stinglová - vedoucí služby Bc. Martina Sedlářová - sociální pracovník Bc. Ivana Skopalová - sociální pracovník Mgr. Terezie Kalvodová-Laššáková, DiS. - sociální pracovník Ilona Vysloužilová - pracovník v sociálních službách Věra Škrabalová - pracovník v sociálních službách Eva Šmehlíková - pracovník v sociálních službách Pavlína Navrátilová - pracovník v sociálních službách Jitka Srovnalová - pracovník v sociálních službách Petra Sedlářová - pracovník v sociálních službách Lenka Šmoldasová - pracovník v sociálních službách Miroslava Žitná - pracovník v sociálních službách