Charitní pečovatelská služba HodonínskoCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 


Organizace:


Seznam lidí:

Jitka Koperová - vedoucí Eva Frýdková, DiS. - sociální pracovník Miroslava Jakúbková - středisko Dolní Bojanovice Lenka Vymyslická - středisko Dolní Bojanovice Eliška Kašníková - středisko Dolní Bojanovice Markéta Skočíková - středisko Mutěnice Stanislava Holešínská - středisko Mutěnice Lenka Burianová - středisko Čejkovice Blanka Froňková - středisko Mutěnice, Čejkovice Jana Tomčalová - středisko Ratíškovice Vladimíra Kobylková - středisko Ratíškovice Zdenka Košutková - středisko Hodonín Jaroslava Mrázová - zástup pro všechny střediska