Charitní osobní asistence


  • Tel.: 565 322 539, 728 752 743
 
Vedoucí služby: Miroslava Mrázková, DiS. - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Pedikúra
Doprovod s použitím služebního automobilu


Organizace:


Seznam lidí:

Miroslava Mrázková, DiS. - vedoucí Bc. Jana Rumanovská - pracovník sociálních služeb Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS. - pracovník sociálních služeb Bc. Markéta Přibylová - pracovník sociálních služeb