Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi


  • Tel.: 599 527 494, 731 628 527, 737 553 160
 
Vedoucí služby: Petr Matěj - vedoucí

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Petr Burda - pracovník sociálních služeb Petr Matěj - vedoucí