Charitní dům sv. Františka - noclehárnaCílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, psychosociální poradenství Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Jiří Linart - vedoucí Bc. Václav Jícha - vedoucí přímé péče Kamil Kopřiva, DiS. - sociální pracovník