Charitní dům sv. Františka - azylový důmCílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Jiří Linart - vedoucí Bc. Václav Jícha - vedoucí přímé péče Kamil Kopřiva, DiS. - sociální pracovník