Charitní dům sv. Františka - azylový dům


  • Tel.: 599 527 496, 737 553 171
 
Vedoucí služby: Jiří Linart - vedoucí

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Jiří Linart - vedoucí