Charitní dům sv. AnežkyCílové skupiny: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

telefonní hovory, dovoz a odvoz autem Charity Jeseník


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Monika Buzková - vedoucí, sociální pracovnice Radka Trunečková - vedoucí zdravotních služeb Lucie Rábková - vrchní sestra Věra Kroutilová - koordinátorka péče