Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami


  • Tel.: 554 614 702, 731 625 766
 
Vedoucí služby: Bc. Šárka Víchová - vedoucí

Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí: