Charitní asistenční služba


  • Tel.: 731 693 660, 731 693 660
 
Vedoucí služby: Bc. Monika Bečková - Vedoucí charitní asistenční služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

NE


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Poloková - Sociální pracovnice Bc. Lucie Slowiková - pracovník sociálních služeb Ing. Kateřina Rusnoková - administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky Ing. Kateřina Rusnoková - administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky Nikola Fiedor - administrativní pracovník Lenka Branná - Osobní asistentka Petra Ciencialová - Osobní asistentka Beata Cieslarová - Osobní asistentka Renáta Cieslarová - Osobní asistentka Romana Czepczorová - Osobní asistentka Marcela Czerneková - Osobní asistentka Renata Fajčáková - Osobní asistentka Marie Horváthová - Osobní asistentka Marie Klusová - Osobní asistentka Lucie Kratinová - Osobní asistentka Veronika Martynková - Osobní asistentka Radim Pavlů - Osobní asistent Dorota Szczotková - Osobní asistentka Jana Szopová - Osobní asistentka Alena Šúriová - Osobní asistentka Kristýna Tataruch - Osobní asistentka Eva Vidličková - Osobní asistentka Renáta Zubková - Osobní asistentka Tereza Topičová - Administrativní pracovník Bc. Nikol Adamcová - Osobní asistentka Bc. Monika Bečková - Vedoucí charitní asistenční služby