Centrum denních služeb Slavkov u BrnaCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

 doprava a doprovod v autě klientů do CDS a zpět, k lékaři, k vyřízení osobních záležitostí

Co je Centrum denních služeb? 
Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna je sociální službou, která nabízí podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením od 27 let, kteří žijí doma, ale z důvodu věku nebo zdravotního stavu si již nejsou schopni sami zajistit vše, co potřebují. Těmto lidem v mnoha případech pomáhá, nebo se o ně stará rodina, známí, nebo k nim dochází pečovatelská služba.

Centrum denních služeb vychází z přesvědčení, že i starý nebo nemocný člověk by měl, pokud je to možné, co nejdéle zůstat doma se svými blízkými, a že by ústavní péče měla být využívána pouze na čas nebo v takových případech, kdy již nelze péči o člověka doma dost dobře zvládnout. Proto umožňujeme lidem, kteří již nemohou po celý den zůstat sami doma, aby část dne prožili v Denním centru a v odpoledních hodinách se vrátili zpět domů. Během svého pobytu u nás mají možnost setkat se s jinými lidmi, popovídat si a zajímavým způsobem prožít svůj volný čas. Zároveň je jim zajištěna veškerá péče, kterou potřebují.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Eva Vávrová - vedoucí Petra Davidová - pracovnice v přímé péči Kristýna Londynová - pracovník sociálních služeb