BARÁK nízkoprahový klub


  • Tel.: 608 609 466, 608 609 466
 
Vedoucí služby: Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

Cílové skupiny: děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Bc. Kateřina Košťálová - koordinátorka projektu, sociální pracovnice Bc. Klára Kosíková, DiS. - sociální pracovnice Zuzana Pavlíková, DiS. - sociální pracovnice Bc. Lenka Procházková - sociální pracovnice Veronika Lukáčová - pracovnice v sociálních službách Mgr. Tomáš Staněk - pracovník v sociálních službách PhDr. Soňa Cpinová - supervizorka