Azylové bydlení Cusanus



Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Zařízení poskytuje sociální služby lidem v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě.


 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Zdeněk Vávra - vedoucí