Pavla Roučková, DiS.

  • Tel.: 777 808 847

Odborná sociální poradna středisko Strakonice. Půjčovna kompenzačních pomůcek Strakonice


Organizace:


Seznam služeb:

Odborná sociální poradna Strakonice - sociální pracovník