Lenka Eisenhamerová, DiS.

  • Tel.: 731 433 019

Organizace:


Seznam služeb:

SOS Domažlice - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice