PharmDr. Ilona Mikušová

  • Tel.: 494 534 431, 777 813 837

ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou od 1.1.2021


Organizace:


Seznam služeb:

Denní stacionář - ředitel, statutární zástupce FCH RK Týdenní stacionář - ředitel, statutární zástupce FCH RK Odlehčovací služby - ředitel, statutární zástupce FCH RK