Ing. Hájek Milan

  • Tel.: 376 340 114, 731 433 084

Organizace:


Seznam služeb:

Domov pokojného stáří Naší Paní - technický/provozní pracovník